PROGRAMMA*

09:30 - 10:15: Ontvangst en registratie

10:15 - 10:20: Peter Croonenberghs - intro tot NABLAB

De NABLAB Brewing Conference is samengesteld voor alle liefhebbers van brouwinnovatie en vindt zijn oorsprong in de dwingende maatschappelijke trend die onze drinkcultuur steeds meer vormgeeft: de toenemende populariteit van alcoholvrije dranken. De conferentie omvat 7 voordrachten die naadloos op elkaar zijn afgestemd tot een overzichtelijk geheel. Deze worden aangevuld met stands van bedrijven die hun toegevoegde waarde in het veld van NABLAB willen tentoonstellen. We nodigen je vandaag uit om samen met ons op ontdekking te gaan in de uitdagende wereld van het brouwen van alcoholvrije bieren.

10:20 - 10:40: Peter Croonenberghs - NABLAB wetgeving en accijnzen

Met de toenemende vraag naar niet-alcoholische dranken als achtergrond zullen we onze eerste pijlen richten op de meest recente wetgeving en voorschriften (met zijn vele nuances) over de productie en distributie van alcoholvrij bier, met speciale aandacht voor België en Nederland. Van het definiëren van wat werkelijk als alcoholvrij wordt beschouwd in deze regio's tot het ontrafelen van de complexiteit van etiketteringsvereisten om ten slotte eventjes te springen op het aspect van accijnzen.

10:50 - 11:10: Joeri De Maere - NABLAB microbiologische bedreigingen

In tegenstelling tot de klassieke bieren, kunnen NABLAB- bieren niet profiteren van de aseptische voordelen van alcohol. De aanwezigheid van bedervende micro-organismen, azijnzuurbacteriën, melkzuurbacteriën, ongewenste gisten en andere potentiële verontreinigingen vormen hierdoor een constante bedreiging op de smaak, het aroma, het uiterlijk en zelfs de algehele veiligheid van alcoholvrije bieren. Brouwerijen staan dan ook voor een aanzienlijke uitdaging willen ze een antwoord vinden op de groeiende 0%-mindset van hun klanten. Tijdens de volgende uiteenzettingen worden diverse oplossingen voorgesteld waarbij zowel grote als kleine brouwers aan de slag kunnen.

11:20 - 11:30: Koffiepauze (Share a Dinner)

11:30 - 11:50: Ben Souffriau - Overzicht van verschillende methoden voor de productie van niet-alcoholische dranken en hun impact op kwaliteit, smaak en duurzaamheid.

De huidige toonaangevende technologieën voor de productie van alcoholvrij en laag alcoholisch bier, zoals distillatie, membraan de-alcoholisatie of maltose-negatieve gist, hebben elk sterke en zwakke punten, bijvoorbeeld met betrekking tot investeringskosten, verwijdering van bier- of hoparoma's, en het verbruik van energie en grondstoffen. We zullen praktische inzichten verschaffen over de verschillende methoden en uitleggen welke methode het meest geschikt is, afhankelijk van de gewenste producteigenschappen. Het goede nieuws is dat moderne technologieën ambachtelijke brouwers in staat stellen om laagalcoholisch bier te maken dat net zo goed of zelfs smaakvoller is dan dat van grote industriële brouwers. - AB Biotek heeft meer dan 3000 giststammen onderzocht voor de productie van laagalcoholisch bier. Het resultaat is een innovatieve gistoplossing die ambachtelijke brouwers in staat stelt om investeringsdrempels te overwinnen en industriële brouwers opties biedt om op meer duurzame wijze te produceren. Bovendien worden de brouwgisten van Pinnacle geproduceerd in een nieuwe, ultramoderne productie-installatie die de hoge kwaliteit en zuiverheid levert die onmisbaar is voor de productie van laag-alcoholisch bier.

12:00 - 12:20: Elia Myncke - Alternatieve gisten in de praktijk: Vergelijking van commerciële opties voor NABLAB-productie

De groeiende wereldwijde vraag naar niet- en laag-alcoholische bieren (NABLAB) stimuleert de verkenning van alternatieve gisten die geen maltose en/of maltotriose metaboliseren. Ondanks de beschikbaarheid van commerciële opties ontbraken tot nu toe uitgebreide vergelijkende studies, wat een uitdaging vormt voor brouwers. In antwoord hierop hebben we testbieren geproduceerd op 20 L schaal, waarbij we negen verschillende commerciële NABLAB-gisten vergeleken. We onderzochten ook de combinatie van veelbelovende gisten met alternatieve granen en mouten. Chemische en sensorische evaluaties bieden brouwers inzicht in de impact van deze gisten, met als doel kennis te verschaffen voor de ontwikkeling van kwalitatieve, karakteristieke niet- of laag-alcoholische bieren. Dit onderzoek, uitgevoerd via het TETRA-project NABLAB, focuste op vergelijkende studies en werd geleid door het IBF | Innovation centre for Brewing & Fermentation (UGent/HOGENT), met KU Leuven Gent als onderzoekspartners.

12:30 - 14:30: Lunchbuffet (Share a Dinner) en standbezoeken

14:30 - 14:50: Luc Aeyels - Microbiële stabilisatie van alcoholvrij bier

NABLAB bieren zijn erg gevoelig aan microbiële besmettingen, door hun lage alcoholpercentage en door eventuele restsuiker. Daarom dienen deze bieren gestabiliseerd te worden, zowel op vlak van vergistingsgraad (verder uitgisten zou leiden tot hogere alcoholpercentages en oversaturatie), als op bacteriële infectie (off-flavours). 

Twee technieken worden hiervoor algemeen gebruikt: flash pasteurisatie (korte tijd verhitten en weer afkoelen) deactiveert  de levende gist en bacteriën, of sterielfiltratie, waarbij de aanwezige micro-organismen uit het bier worden verwijderd door microfiltratie. Flash pasteurisatie en steriele filtratie vereisen wel een aseptische behandeling van de vullijn en verpakkingen om kruisbesmettingen te vermijden.

15:00 - 15:20: Michael Dahmen/Vijay Nahar - Nagardo® : een natuurlijke oplossing om je alcoholvrij bier veilig te bewaren.

Alcoholvrije en laag-alcoholische bieren zijn vaak gevoelig voor infecties. Lanxess ging op zoek naar een natuurlijk anitimicrobiële oplossing en ontwikkelde - Nagardo®.. De presentatie zal de verschillende toepassingen van Nagardo® in niet-alcoholisch bier bespreken en de waarde ervan belichten bij het verminderen van energie-intensieve productieprocessen in flessen en blikken, maar vooral als een persistent antimicrobieel middel voor vattoepassingen.

15:30 - 15:50: Alexandre Thomas - Het aroma van alcoholvrije bieren

Het aroma van alcoholvrije bieren vormt een uitdagend aspect in het productieproces, aangezien het behouden van een rijke en aantrekkelijke geur zonder de aanwezigheid van alcohol een delicate balans vereist. De afwezigheid van alcohol kan leiden tot een minder complex aroma, waardoor het belangrijk is voor brouwerijen om innovatieve oplossingen te vinden om dit te compenseren. We hadden het eerder al gehad over alternatieve giststammen, en er wordt geëxperimenteerd met hop- en moutvariëteiten. Echter, brouwers kunnen ook hun toevlucht zoeken in het toevoegen van natuurlijke aroma's en extracten om de complexiteit van het bouquet te vergroten. Metarom - specialist in de productie van smaakstoffen en aroma's - kan voor de brouwers het verschil maken bij het verbeteren van de smaak en het aroma van een alcoholvrij alternatief in het assortiment van hun bieren.

16:00 - 17:00: Koffiepauze - Panelgesprek met sprekers en exposanten - slotwoord

17:00 - 18:00: Standbezoeken  - Geleid bezoek aan de gloednieuwe brouwerij

20h00 : sluiting

*Alle voordrachten worden in het Engels gebracht.