VOOR DE KMO-BROUWER

die de waarde van zijn brouwerij wil leren berekenen

Een brouwerij op lange termijn gezond & efficiënt runnen is tijdens de laatste 2 woelige jaren alles behalve evident geweest. En de huidige inflatie & energiecrisis doen er nogmaals geen goed aan. Als bekwaam manager kan het daarom voor jou bijzonder nuttig zijn om je gedachten eens te richten op de financiële fundamenten van je microbrouwerij. Zonder twijfel is je boekhouding dé basis bij uitstek om de financieel-economische conditie van je brouwerij te evalueren.

  • Weet je hoe je de boekhoudkundige informatie van je concurrenten kunt gebruiken om na te gaan hoe je je tegenover hen kunt positioneren?
  • En weet je hoe jouw aandeelhouders nagaan of een toekomstige investering wel zo financieel gezond zal zijn voor je brouwerij?
  • Is een bankschuld goed of slecht voor je brouwerij?
  • ....
masterclass financieel inzicht in de brouwerij

De BREWmasterclass-reeks 'FINANCIEEL INZICHT IN DE BROUWERIJ'' laat zien dat je geen wiskundig genie of financieel wonder hoeft te zijn om een inzicht te krijgen in de economische toestand van je brouwerij. Stap voor stap - vertrekkend van de basis van je boekhouding - leer je hoe je brouwerij er aan toegaat en waar de zwakke plekken zijn. Nog vóór je vertrekt naar jouw vertrouwde boekhouder kan je zélf tijdig reflecteren & financieel bijsturen waar het nodig is. 


Cijfers lezen is niet sexy... maar wel noodzakelijk

Wat is er behalve kosten, bureaucratie & belasting nog meer?

Boekhouden is veel meer dan het jaarlijks rendement halen uit investeringen. En het is ook veel meer dan een spel met de fiscus. Interessant! Maar bij woorden als balanslezen, resultatenrekening en jaarrekening gaat het hoofd van heel wat brouwers duizelen. Daarom gaat Vinicius samen met de deelnemers aan de slag met enkele kernbegrippen en cijfers. Voor je het weet zijn activa, passiva, rekening courant, eigen vermogen, liquide middelen, kapitaal, schulden,... geen abstracte woorden meer. 

Word de brouwer met verstand aan het roer

Wie met zijn brouwerij succes wil boeken, staart zich vaak blind op die winst. Het bedrijf maakt winst? Goed zo! Oei, het maakt verlies…slecht bedrijf? Maar zo eenvoudig is het niet. Een brouwerij die winst maakt, kan morgen failliet gaan. Willen we weten of een microbrouwerij een stevige onderneming (solvabel) is, en bijvoorbeeld positief beoordeeld zal worden voor een kredietaanvraag bij de bank, dan moeten we een stapje verder. Om dit te begrijpen, coacht Vinicius je gaandeweg aan de hand van oefeningen & casestudies van microbrouwerijen (namen worden niet genoemd!) doorheen de essentie van een goede bedrijfsvoering!  Hij leert je de nuances begrijpen en helpt je de boekhoudkundige cijfers te vertalen naar de economische waarde van jouw brouwerij.

een financieel gezonde brouwerij

Financieel management voor gevorderde brouwers

je brouwerij financieel fitter dan ooit

Wanneer we op de kar van de financiële waarderingsmethodes - de vrije cashflow (‘free cash flow’) en de operationele cashflow (‘operational cash flow’ of EBITDA) springen, wordt het al wat moeilijker. Doen de termen solvabiliteit, liquiditeit, schuldgraad, netto actief, werkkapitaal,… een belletje rinkelen? Door de verschillende methodes te combineren kun je genuanceerder financiële conclusies trekken en een duidelijker beeld vormen over de conditie van je eigen brouwerij en die van de concurrent. Geen gemakkelijke materie, maar enorm leerrijk en zeker een goede aanzet om je eens over de andere kant van de ‘brouw’passie te buigen. 

Wie is Vinicius ?

Vinicius Aversari Martins behaalde zijn Masters en Doctoraatsdiploma in Boekhoudkundige Wetenschappen aan de Universiteit van Sāo Paulo, waar hij MBA-studenten de knepen van het vak aanleerde. Zijn jarenlange academisch-wetenschappelijke ervaring heeft hem de nodige expertise opgebracht als consultant in Financieel Boekhouden en IFRS (International Financial Reporting Standards) voor het uitwerken van expertverslagen voor o.a. arbitragezaken, bedrijfs- & juridisch-fiscale conflicten voor grote bedrijven (zoals de Coca-Cola Group, Petrobras, L’Oréal, General Motors etc.). Sinds 2016 woont Vinicius in België, waar hij zich bovendien heeft laten inspireren door het Belgische brouwambacht aan de KU Leuven en de avondschool CVO Panta Rhei in Gent. Bij wijze van experiment heeft Vinicius ook zijn eigen biercreatie Brabbels, een huwelijk tussen Brazilië en België.

brouwer met verstand aan het roer

BIJ VOLDOENDE VRAAG GAAN WE AAN DE SLAG ! JE WORDT HIERVAN OP DE HOOGTE GEBRACHT. GEEF JE INTERESSE MET ONDERSTAAND FORMULIER OP.