ALGEMENE VOORWAARDEN


BETALINGS- & ANNULATIEVOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit van al onze activiteiten.

PRIJZEN EN BETALING

De prijzen op deze website gelden voor particulieren en zijn dus BTW inclusief. Bij het invullen van uw gegevens, kunt u desgewenst als particulier of bedrijf inschrijven. Betalingen gebeuren via het online betaalsysteem MOLLIE. Particulieren & bedrijven ontvangen factuur die door het betaalsysteem is gegenereerd (21% BTW). 

 

ANNULATIE DOOR DE DEELNEMER

Een deelnemer die zijn inschrijving wenst te annuleren, verwittigt steeds via mail naar info@breweducation.be.

 

Annulatie in geval van overlijden, ongeval of ziekte (incl. COVID-maatregel).

De annulatie kan kosteloos gebeuren mits de nodige doktersattesten bezorgd worden via mail naar info@breweducation.be voor de aanvang van de opleiding/activiteit. Het inschrijvingsgeld wordt dan integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was vereffend.

 

Annulatie in geval van een andere reden dan hiervoor vermeld.

Bij annulatie gelden de volgende voorwaarden:

  • Tot 2 weken voor de aanvang van de activiteit wordt een forfaitaire vergoeding van 10% op de betaalde prijs (incl BTW) met een minimum van 20€ voor administratiekosten aangerekend. 
  • Wanneer de annulatie gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de activiteit blijft 50% van de activiteit verschuldigd.
  • Wanneer de annulatie gebeurt binnen de week voor de startdatum van de activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Bij ‘now show’ wordt het hele bedrag aangerekend.

BREWed biedt steeds de mogelijkheid om in een vervanging van de deelnemende persoon te voorzien, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele criteria voor deelname aan de activiteiten. BREWed biedt eveneens de mogelijkheid om in te schrijven op een activiteit (met hetzelfde inschrijvingsbedrag) op latere datum, en dit binnen één kalenderjaar. In beide gevallen betaalt de deelnemer geen annulatievergoeding. Na 1 jaar vervalt deze mogelijkheid.

 

Creditnota voor bedrijven

Breng BREWed op de hoogte mochten er twijfels optreden rond restitutie.

ANNULATIE DOOR BREWed

BREWed behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een opleiding/activiteit te annuleren (bv. bij onvoldoende inschrijvingen; overmacht bij gastverlenende microbrouwerij, ziekte van lesgever of COVID-maatregel). Hiervan word je uiterlijk 24h voor de geplande aanvang via mail of telefonisch verwittigt.

Bij annulatie door BREWed wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was vereffend. Voor bedrijven wordt een creditnota opgemaakt, zoals voorheen beschreven. Andere kosten gemaakt buiten BREWed om, worden niet vergoed.

PRIVACYVERKLARING

 

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. We baseren ons hiervoor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Deze wettelijke bepalingen hebben enkel betrekking op de website van BREWed of gerelateerde projecten en hieraan gekoppelde apps. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de links op deze site linken naar andere websites. We raden u aan de privacy verklaringen van de andere websites die u bezoekt na te kijken.

Door gebruik te maken van onze BREWed website geef je ons de toestemming persoonlijke informatie over je te verzamelen en te gebruiken, zoals hieronder aangegeven, in overeenstemming met deze verklaring. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal BREWed ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

BREWed beoordeelt dit privacy-beleid op regelmatige basis. Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 oktober 2020.

GEGEVENS DIE BREWed VERZAMELT

U kunt de BREWed-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. We verzamelen enkel de persoonsgegevens die je zelf op verschillende wijzen (registratie accounts, inschrijvingsformulieren, nieuwsbrieven, mailinglijsten, persoonlijk telefonische-mailcontact) aan ons meedeelt.

Het gaat hier om:

- Identiteitsgegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail

- Uw organisatie waarin je actief bent

- Uw opleiding

- Uw IP-adres

- Foto’s, afbeeldingen en ander beeldmateriaal

- Facturatiegegevens: naam, adres, BTW-nummer


Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. BREWed kan gebruik maken van sfeerbeelden of afbeeldingen van menigten en dit zonder toelating (noch voor het nemen, noch voor het gebruik nadien).

Minderjarigen (personen van jonger dan 18 jaar) worden geschrapt uit onze contactformulieren tenzij zij een schriftelijke toestemming door de ouder/voogd of wettelijke vertegenwoordiger aan BREWed hebben voorgelegd.

We verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie die we ontvangen van derden voor wie BREWed in opdracht/op vraag opleidingen en/of opdrachten organiseert of uitvoert (bv. toeleveranciers van brouwerijproducten, overkoepelende organisaties,...). 

VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens die BREWed verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door BREWed. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij dat wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

BREWed verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

We kunnen je e-mailadres gebruiken om je automatische meldingen, bevestigingen van aankopen die je bij ons hebt gedaan of om je te informeren over andere activiteiten (zoals wachtwoordherinneringen).

 

Je persoonsgegevens worden verder ook door BREWed verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • In functie van organisatorische werking: bijvoorbeeld kwaliteitszorg, klachtenverwerking, het verschaffen van praktische informatie m.b.t. je opleidingen, doorsturen van deelname-attesten en diploma’s, bezorgen van facturen, enz.
  • Doorgeven van je deelname en/of registratie bij je werkgever/overkoepelende organsatie in functie van je bijscholingsaccreditatie
  • In functie van versturen van nieuwsbrieven, het informeren over andere diensten en producten van BREWed en publicitaire doeleinden (website, drukwerk, enz.)

 

U kunt ook altijd verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen via info@breweducation.be.

HOE LANG BREWed GEGEVENS BEWAART

BREWed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. BREWed hanteert als algemeen principe dat uw gegevens maximaal 10 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden, tenzij wettelijke bepalingen of ondubbelzinnige stelling een uitzondering toelaten. Als uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen we alle opgeslagen documenten en gegevens die persoonlijke informatie bevatten veilig vernietigen.

Indien u persoonlijke informatie wenst in te zien of te wijzigen en te verwijderen indien je niet langer informatie wenst te ontvangen over de activiteiten van BREWed neem dan contact met BREWed op via info@breweducation.be. BREWed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profilering en je zal dus evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, afbeeldingen en andere items op de BREWed-website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BREWed verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BREWed worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BREWed gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

BREWed maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BREWed bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),  overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BREWed te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BREWed heeft hier geen invloed op.

BREWed heeft Google geen toestemming gegeven om via BREWed verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer door uw browser wanneer u een website bezoekt.

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger kunt gebruik maken van onze website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

Wij gebruiken cookies om terugkerende bezoekers te identificeren om onze websites en om de algemene bezoekersstatistieken bij te houden die ons helpen een idee te krijgen van hoeveel mensen onze site bezoeken en welke delen ervan het meest populair zijn. Wij kunnen deze informatie gebruiken om ons te helpen de site bij te werken en hem beter te maken. 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de soorten cookies die worden opgeslagen op uw computer te wijzigen of te voorkomen dat ze volledig worden gebruikt. Voor meer informatie over cookies en hoe ze uit te schakelen. zie: www.allaboutcookies.orgKlik hier voor een overzicht van de privacy bij Google

BEVEILIGEN

BREWed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BREWed maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BREWed verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BREWed op via info@breweducation.be.

ONLINE BETALINGEN

Om deel te nemen aan een opleiding/activiteit uit ons assortiment kan je automatisch online betalen met Mollie, de betalingspartner van BREWed. BREWed heeft bij gebruik van Mollie geen toegang tot de details van uw creditcard of betaalmethode en kan deze informatie dus niet in haar systemen opslaan. Alle betalingstransacties worden verwerkt via een beveiligde verbinding tussen uw internet browser en servers van Mollie en zijn te allen tijde versleuteld. Je betaalgegevens zullen niet worden doorgegeven aan een 3e partij door Mollie. Om alle details te kennen over hoe Mollie deze informatie beschermt in het betalingsproces kan je terecht op hun website: www.mollie.com.

GEGEVENS BREWed - DE MOBIELE BROUWACADEMIE

 

www.breweducation.be is een website van BREWed- de mobiele brouwacademie en werkt onder de Brombeeracademie bv, BTW BE 0700643470

Postadres/Vestigingsadres: Rekelberg 10, 9660 Brakel

Telefoon: 0478 441 413

E-mailadres: info@breweducation.be