Verplichte Administratie van de brouwerij

De verplichte administratie van de brouwerij

De techniek van het bierbrouwen zélf is slechts een klein onderdeel van wat er op het pad van een gepassioneerde commercieel brouwer & stoker komt. Iets waar hij meestal weinig plezier aan beleeft - en niet aan te ontsnappen valt - is de administratie. Naast de facturatie en boekhouding is er de ACCIJNSberekening en -registratie, lotnummertracering voor de VOEDSELVEILIGHEID en kwaliteitsdoeleinden, voorraadbeheer, ... oersaaie wettelijke voorschriften & regeltjes. 

Douane en accijnzen

Voor de productie van bier moet de commerciële brouwer beschikken over een vergunning 'erkend entrepothouder'. Deze vergunning wordt verleend door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de regio waar de brouwactiviteit plaatsvindt. Van zodra je bier op de Belgische markt brengt, dien je dan accijnzen te betalen. Zo eenvoudig is het...of toch niet? Er zijn heel wat voorwaarden die hieraan gekoppeld worden,.. die vaak evenveel vragen oproepen. En ook voor de hobbybrouwer zijn er beperkingen.

Accijnzen voor brouwers

Voedselveiligheid

Bij de productie van bier (en andere dranken) hoort een commerciële brouwerij eveneens een HACCP-plan te kunnen voorleggen. Infecties en andere onregelmatigheden moeten op die manier vermeden worden, zodat het bier betrouwbaar en veilig is. Kleine brouwerijen hebben vaak moeilijkheden om de wetgeving tot in detail toe te passen. Maar, als er niet meer dan 2 voltijdse equivalenten in de brouwerij werken, dan zijn er een aantal versoepelingen toegelaten. Ze moeten geen eigen risico-analyse uitvoeren en geen formele HACCP-procedure toepassen. 

Voedselveilgiheid voor brouwers

Een autocontrolegids, registratie, meldingsplicht en traceerbaarheid is voldoende. Grotere brouwerijen kunnen echter niet ontsnappen aan de uitgebreide hygiënecode van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)....met vaak een hoge kostprijs voor gevarenanalyse en een overload aan administratief werk.

Zelf manueel inbrengen of automatisch?

manuele of automatische aangiftes voor voedselveiligheid en accijnzen in de commerciële brouwerij

Veel startende brouwerijen nemen initieel hun toevlucht tot rekenbladen en tekstverwerkers voor het bijhouden van deze administratie. Maar dit wordt allemaal soms toch wel een wirwar. Een hectische periode in je brouwerij kan al snel eindigen in het verwaarlozen van die voorraadfiches, brouw- & e-AD-aangiftes, leeggoed, werkregisters, lotnummers, …. En wil je niet iedereen toegang geven tot deze documenten, dan zit er niets anders op dan alles zelf in te voeren op basis van onleesbare nota’s, bierkaartjes in je broekzak of rondslingerende blaadjes die vertegenwoordigers je in je hand duwden, met alle gevolgen van dien…Eventuele boetes zijn niet van de poes en productterugroepingen kunnen een streep zetten onder de vruchten van een afmattend seizoen.

Je kan er ook voor opteren om software aan te schaffen om je administratie op punt te stellen. Een oplossing die specifiek gericht is op de brouwsector garandeert minder stress, maximale tijdswinst bovenop een efficiënt beheer.

Laat je adviseren door experts tijdens onze BREWmasterclass

Begin je al te zuchten bij het horen van FAVV, AAD&A en alles wat met brouwadministratie te maken heeft? Onze sprekers brengen je op een vlotte manier op weg. En zoals steeds tijdens een BREWmasterclass delen de aanwezigen hun ervaringen, waardoor je alleen maar naar huis gaat met nieuwe inzichten. Het kost je niet veel geld en moeite en het kan je alleen maar miserie achteraf besparen. Dus waarom zou je dat dan niet doen?