Mijn brouwerij fitter dan ooit.

Een microbrouwerij opstarten en op lange termijn gezond en efficiënt runnen, is veel meer dan met passie een smakelijk biertje brouwen. Daar hoeven we na de laatste 2 woelige jaren en de huidige inflatie & energiecrisis geen tekening bij te maken. Als bekwaam manager kan het ook voor jou - tijdens dit mogelijke kantelmoment voor KMO- brouwerijen - bijzonder nuttig zijn om je gedachten te richten op de financiële fundamenten van je microbrouwerij. 

Zonder twijfel is je boekhouding dé basis bij uitstek om de financieel-economische conditie van je brouwerij te evalueren. En hoe doen je peers het? Je B2B-klanten? Zijn hun cijfers wel zo rooskleurig als we online mogen lezen? De BREWmasterclass-reeks laat zien dat je geen wiskundig genie of financieel wonder hoeft te zijn om een inzicht te krijgen in de economische toestand van je brouwerij. Aan de hand van oefeningen en casestudies van brouwerijen wordt je doorheen de essentie van een goede bedrijfsvoering gecoacht! Survivors are going to be more than happy!

Cijfers lezen is niet sexy

Je bent gepassioneerd brouwer, dus van boekhouding heb je weinig tot geen kaas gegeten. Anders had je immers geen boekhouder of accountant ingeschakeld, die toch het beste met je voor heeft. Maar begrijpen hoe je bedrijf er aan toegaat, weten waar de zwakke plekken zijn, zélf tijdig reflecteren & financieel bijsturen waar het nodig is - nog vóór je vertrekt naar jouw vertrouwde boekhouder - zal ongetwijfeld veel vruchten afwerpen.

Tijdens de BREWmasterclass leer je  boekhoudkundige cijfers vertalen naar de economische waarde van een microbrouwerij

Bij woorden als balanslezen, resultatenrekening en jaarrekening gaat het hoofd van heel wat brouwers duizelen. Het klinkt allemaal zo ingewikkeld en saai. Niets is minder waar. Het kan vrij helder en klaar worden uitgelegd, van de activa tot de passiva, over rekening courant, eigen vermogen, liquide middelen, kapitaal, schulden,…. elk van deze rubrieken hebben hun eigen nuances. Waar staan al deze cijfers voor en wat kunnen ze zeggen over je bedrijf?

Om winstgevend te zijn moet je weten hoeveel centen er in je bier kruipen en hoe je ze eruit kunt krijgen. Ken dus je break-even punt en ken pro-actief de marges van je biertjes. Hier hoort ook het management van alle brouwstappen bij, gaande van basisgrondstoffen tot brouwinstallatie en -technologie, aanschaf en onderhoud! En misschien ook wel personeel (en eigen loon). Al deze topics bepalen de omvang van je brouwerij, maar ook je manier van werken en werkdruk – nu en in de toekomst.

Gepassioneerd brouwer met verstand aan het roer

Wie met zijn brouwerij succes wil boeken staart zich vaak blind op die winst. Het bedrijf maakt winst? Goed zo! Oei, het maakt verlies…slecht bedrijf? Maar zo eenvoudig is het niet. Een bedrijf dat winst maakt kan morgen failliet gaan. Willen we weten of een microbrouwerij een stevige onderneming (solvabel) is, en bijvoorbeeld positief beoordeeld zal worden voor een kredietaanvraag bij de bank, dan moeten we een stapje verder.

een gepassioneerd microbrouwer met verstand aan het roer

De vele rubrieken en cijfers kunnen namelijk omgetoverd worden in ratio’s die dan weer iets meer zeggen over de economische waarde van je brouwerij. Dit is al wat complexer aangezien je met diverse factoren moet rekening houden. Bovendien bestaan er verschillende ratio’s en waarderingsmethodes. Elke methode zal leiden tot een verschillend resultaat, soms met sterk verschillende uitkomsten. Doen de termen solvabiliteit, liquiditeit, schuldgraad, netto actief, werkkapitaal,… een belletje rinkelen?

Door de verschillende methodes te combineren kun je genuanceerder financiële conclusies trekken, een duidelijker beeld over de conditie van je brouwerij vormen en dus optimaal gaan nadenken over de toekomst ervan.

Is je concurrent binnenkort failliet?

De jaarrekening is dus de aangewezen tool om een onderneming in waarde te schatten. En als dit voor je eigen bedrijf kan, dan ook van collega-brouwers en potentiële B2B-klanten? Die gegevens staan immers gepubliceerd in de Balanscentrale en zijn toch voor iedereen toegankelijk? 

Zo eenvoudig is het echter niet! Een financiële analyse van een extern bedrijf vraagt heel wat ervaring. Geen enkele ratio op zichzelf zegt met zekerheid iets sluitend over het bedrijf dat je wil uitpluizen. Er bestaat immers een informatie-asymmetrie over haar werkelijke geldstromen zoals vb de sales. Zelfs de meest ervaren expert moet het doen met de jaarrekening zoals ze gepubliceerd is. Wees dus niet naïef!  Het waarderen van een bedrijf is geen exacte wetenschap, waar alle variabelen nauwkeurig gekend zijn.

Rationalize your passion

Met het motto ‘Keep your passion alive!’ laten we tijdens de BREWmasterclass zien dat je geen wiskundig genie of financieel wonder hoeft te zijn om een inzicht te krijgen in de economische toestand van je microbrouwerij. Samen met je peers ga je aan de slag met enkele kernbegrippen en cijfers. Aan de hand van oefeningen en casestudies van brouwerijen wordt je doorheen de essentie van een goede bedrijfsvoering gecoacht! Je leert belangrijke concepten met de juiste tools toepassen en zo op een eenvoudige manier een financiële analyse uitvoeren. Survivors are going to be more than happy!

Vinicius coacht de microbrouwer tijdens de BREWmasterclass doorheen de essentie van een goede bedrijfsvoering