Microbrouwer op Tournée Minérale

“Een biertje per dag kan geen kwaad. Integendeel, het is goed voor je hart- en bloedvaten” klonk het decennia-lang niet alleen uit de mond van mensen met enkele pintjes te veel op. Gerespecteerde wetenschappers die toen nog overtuigd waren van deze visie, neigen nu eerder naar een alcohol-arm of zelfs alcoholvrij advies omwille van de resem aan mogelijke gezondheidsrisico’s die alcohol met zich meebrengt. De tijd waarin je er vanuit ging dat de ‘vreemde’ keuze voor een alcoholvrije ‘gezonde’ leefstijl bijna uitsluitend een keuze was van een jonge zwangere dame of van een AA-er met een alcoholprobleem lijkt nu in elk geval al eeuwen geleden. En toch is het allemaal nog niet zo bijster lang dat het consumptiepatroon van de gemiddelde drinker is veranderd. 

Van sociaal alcohol drinken naar NA/LA keuzes

Het lesje dat we wel allemaal intuïtief konden aanvoelen, maar de laatste dikke 2 jaar zomaar door de COVID-pandemie benadrukt werd: alcohol drinken is een sociale aangelegenheid en door het verdwijnen van de sociale gezelligheid, verdween tegelijkertijd bij velen de stimulus om eens echt uit de bol te gaan. De langdurige pauze in de normale routine en gewoonten heeft ertoe geleid dat de nood aan alcohol voor heel wat drinkers sterk is afgezwakt en soms ook verdwenen. Ondertussen zijn we natuurlijk al een tijdje uit die vreselijke periode en toch is de alcoholvrije tendens niet meer te stuiten. Sla maar eens een reclamefolder open. Meer en meer brouwers gaan op zoek naar een variant van hun biermerk zonder of met minder alcohol (NA/LA) met uiteraard de bedoeling de markt hiermee te veroveren.

Investeringen in niet of laag alcoholisch gerstenat op termijn voldoende winstgevend? 

Er is een meer dan redelijke verwachting dat het antwoord "ja" is. Maar hoe winstgevend is, hangt gedeeltelijk af van de jongere generaties, de Millennials en de Gen Z, die - in tegenstelling tot een aantal jaren terug, nu het meest uitgesproken NA/LA-gedrag schijnen te vertonen. Net zoals er vroeger vaak werd geopperd “ ik ben een gelegenheidsdrinker”, kiezen de jonge generaties bij bepaalde gelegenheden bewuster om nuchter te blijven. De nood aan verbondenheid, kameraadschap, de ervaring van samen zijn of hoe je het ook wilt noemen, door samen bier te drinken blijft wel bestaan. Alleen heeft de “bierervaring” niet altijd meer met alcohol te maken. 

Het laatste woord over bier in blik moet nog gezegd worden

Het wel of niet slagen van een NA/LA -investering zal dus wellicht sterk afhangen van of de jongere volwassen drinkers (de nabije toekomst voor de bierverkoop) hun vooruitstrevende attitudes, waarden en gedrag meenemen naarmate ze ouder worden. Een goede denkoefening die ik het liefst overlaat aan de biermarketeers die de LA/NA-merken nu en later moeten positioneren!


De microbrouwer op tournée minérale?

Het laatste woord over bier in blik moet nog gezegd worden

Hoe zit het eigenlijk met de brouwer zélf? Wat betekent ‘nuchter zijn’ in een branche die gericht is op het maken en verkopen van bier, waar je constant blootgesteld wordt aan alcohol? Het kan best een isolerend gevoel opwekken als je als brouwer niet kunt meedoen aan iets waar je collega's dol op zijn. En bovenop is de verwachting om sociaal te drinken met vertegenwoordigers en klanten nu eenmaal zeer groot. Je verhaal over je biermerk (met het bewijs in je handen) leunt immers verdraaid dicht aan bij het succesverhaal ervan! Kan je als microbrouwer zélf de switch maken naar een NA/LA- levensstijl? Gemakkelijk is het niet, maar moeilijk kan ook! Misschien is een eigen NA/LA-biertje wel een kleine pleister op de zere wonde.

Brouwer, al bij al kan ik in die paar minuten toch al 3 gegronde redenen aanbieden om de productie van een alcoholvrij of alcoholarm bier in eigen assortiment te overwegen!

Advies nodig? Peter Croonenberghs (info@breweducation.be) helpt je graag.


Bronnen: Hoge Gezondheidsraad (aanbevelingen (alcoholgebruik), Kantar Monitor (consumenten inzichten, voorspellingen en strategie), Craftlab